อัลบั้มภาพ "บึงโง้ง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > บึงโง้ง ( ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 )
 
บึงโง้ง เป็นบึงคู่เมืองสระบุรี มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมคล้ายเกือกม้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค