วันนี้ :
15 คน
เมื่อวาน :
37 คน
เดือนนี้ :
421 คน
เดือนที่แล้ว :
2,212 คน
ปีนี้ :
6,681 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
6,681 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.84.236.168
27 มีนาคม พ.ศ.2561
Username :  
Password :
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

                   1.  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                      ประมาณ         80%

                   2.  ประกอบอาชีพรับจ้าง                               ประมาณ         15%

                   3.  ประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพอิสระ              ประมาณ         3%

                   4.  ประกอบอาชีพรับราชการ                         ประมาณ         2%

หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า  ได้แก่

ลำดับ

ประเภท

จำนวน(แห่ง)

1

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ (ขนาดเล็ก)

2

2

คลังน้ำมัน

1

3

โรงสีข้าว (ขนาดใหญ่)

1

4

โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก)

1

5

โรงงานขนาดเล็ก

5

6

อู่ซ่อมรถ

6

7

ร้านค้า (ขนาดเล็ก)

30