วันนี้ :
93 คน
เมื่อวาน :
106 คน
เดือนนี้ :
2,112 คน
เดือนที่แล้ว :
1,669 คน
ปีนี้ :
2,112 คน
ปีที่แล้ว :
7,929 คน
ทั้งหมด :
10,041 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.226.58.177
27 มีนาคม พ.ศ.2561
Username :  
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
 
   

แจ้งกำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ดำเนินการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ในช่วงวันที่ 23 - 26 พ.ย. 2561 โดยปิดการตอบ IIT และ EIT) และดำเนินการตามแบบ IIT และ EIT ในช่วงวันที่ 27 - 30 พ.ย. 2561 นั้น (ปรับกำหนดการล่าสุด ณ วันที่ 22 พ.ย. 2561)
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแจ้งกำหนดการเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังมีข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน พร้อมการอนุมัติโดยผู้บริหาร (สำหรับแบบ IIT) วันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2561
นำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พร้อมการอนุมัติโดยผู้บริหาร (สำหรับแบบ EIT) วันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2561
ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ (แบบ OIT) พร้อมการอนุมัติโดยผู้บริหาร วันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2561
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้าประเมินตามแบบ IIT วันที่ 16 – 31 ธันวาคม 2561
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าประเมินตามแบบ EIT วันที่ 16 – 31 ธันวาคม 2561

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2561
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสาระบุรี 18160
โทรศัพท์ 036-679754 โทรสาร 036-271719