อัลบั้มภาพ ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์