โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดชุ้ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี