อัลบั้มภาพ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดชุ้ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
* อัลบั้ม *
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดชุ้
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดชุ้
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดชุ้
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดชุ้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่และวิศวกรร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลเมืองเก่า ออกพื้
เจ้าหน้าที่และวิศวกรร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลเมืองเก่า ออกพื้
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ทางเทศบาลตำบลเมืองเก่ารายงานผลการดำเนินโครงการให้กับคณะกรรมก
ทางเทศบาลตำบลเมืองเก่ารายงานผลการดำเนินโครงการให้กับคณะกรรมก
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดำเนินโครงการให้กับสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าทราบความ
รายงานผลการดำเนินโครงการให้กับสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าทราบความ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร พนักงานและเจ้า
ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร พนักงานและเจ้า
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2561
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย) ประ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย) ประ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โคกคำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โคกคำ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2558

ทต.เมืองเก่า โครงการมอบอนุบัตร,โครงการไหว้ครู,โครงการวันแม่
ทต.เมืองเก่า โครงการมอบอนุบัตร,โครงการไหว้ครู,โครงการวันแม่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558
ทต.เมืองเก่าโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (กองการศึก
ทต.เมืองเก่าโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (กองการศึก
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558
ทต.เมืองเก่าโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ทต.เมืองเก่าโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลเมืองเก่า "โครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ การท
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเมืองเก่า "โครงการสร้างอาชีพนวดผ่อนคลาย
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม "เทศบาลตำบลเมืองเก่า" "โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558
ทต.เมืองเก่าโครงการกีฬาของกองการศึกษา
ทต.เมืองเก่าโครงการกีฬาของกองการศึกษา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2558
การแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาล จ.สระบุรี
การแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาล จ.สระบุรี
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2554
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2554
[ 1 ][ 2 ]  >  >>