อัลบั้มภาพ ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์
* อัลบั้ม *
ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร พนักงานและเจ้า
ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร พนักงานและเจ้า
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2561
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย) ประ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย) ประ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โคกคำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โคกคำ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2558
ทต.เมืองเก่า โครงการมอบอนุบัตร,โครงการไหว้ครู,โครงการวันแม่
ทต.เมืองเก่า โครงการมอบอนุบัตร,โครงการไหว้ครู,โครงการวันแม่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558

ทต.เมืองเก่าโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (กองการศึก
ทต.เมืองเก่าโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (กองการศึก
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558
ทต.เมืองเก่าโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ทต.เมืองเก่าโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลเมืองเก่า "โครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ การท
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเมืองเก่า "โครงการสร้างอาชีพนวดผ่อนคลาย
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม "เทศบาลตำบลเมืองเก่า" "โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558

ทต.เมืองเก่าโครงการกีฬาของกองการศึกษา
ทต.เมืองเก่าโครงการกีฬาของกองการศึกษา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2558
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2558
การแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาล จ.สระบุรี
การแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาล จ.สระบุรี
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2554
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2554
(เวียนเทียน)วันสำคัญทางศาสนา
(เวียนเทียน)วันสำคัญทางศาสนา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2554

กีฬาชุมชนสัมพันธ์
กีฬาชุมชนสัมพันธ์
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2554
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2554